Növbəti >

Yol hәrәkәti haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu

03 iyul 1998-ci ildә tәstiq edilib

(Son dәyişikliklәr: aprel 2014-cü il)


MÜNDӘRICAT

 


 

1 FƏSİLMaddə 1. Əsas anlayışlarMaddə 2. Qanunun təyinatıMaddə 3. Yol hərəkəti haqqında qanunvericilikMaddə 4. Yol hərəkəti sahəsində dövlət vəzifələriMaddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələriMaddə 6. Yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin hüquq və vəzifələri2 FƏSİLMaddə 7. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləriMaddə 8. Yol hərəkətinin təşkili zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 9. Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 10. Avtomobil yollarının saxlanılması və abadlaşdırılması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 11. Avtomobil yollarından istifadə olunması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 12. Yol hərəkətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsiMaddə 13. Küçələrin, meydanların və ya dəmiryol keçidlərinin tikilməsi, saxlanılması və istifadə olunması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 14. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılmasıMaddə 15. Yol hərəkətinin nizama salınmasıMaddə 16. Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılmasının təşkiliMaddə 17. Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin sağlamlığının qorunması və onlar üçün lazımi əmək şəraitinin yaradılmasıMaddə 18. Yollarda təhlükəsiz davranma qaydalarının vətəndaşlara öyrədilməsiMaddə 19. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin tibbi təminatıMaddə 20. Yol-nəqliyyat hadisələrində zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilməsinin təşkiliMaddə 21.  Ətraf mühitin mühafizəsiMaddə 22. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi proqramlarıMaddə 23. Yol hərəkəti təhlükəsizliyini təmin etmək tədbirlərinin maliyyələşdirilməsiMaddə 24. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi vəziyyətinin əsas göstəricilərinin dövlət uçotunun təşkiliMaddə 25. Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəricilərinin vahid uçot sistemiMaddə 26. Layihə və elmi işlərin aparılması3 FƏSİLMaddə 27. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatıMaddə 28. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsiMaddə 29. Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanıMaddə 30. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və onların texniki baxışdan keçirilməsiMaddə 31. Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılmasıMaddə 32. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi qaydası4 FƏSİLMaddə 33. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququMaddə 34. Sürücülük vəsiqəsiMaddə 35. Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması5 FƏSİLMaddə 36. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri və hüquqlarıMaddə 37. Mexaniki nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün vəzifələriMaddə 38. Velosipedçinin vəzifələriMaddə 39. Mal-qara ötürənlərin vəzifələriMaddə 40. Piyadanın vəzifələriMaddə 41. Sərnişinin vəzifələriMaddə 42. Hərəkətə başlama, manevr etməMaddə 43. Avtomagistrallarda hərəkətMaddə 44. Dəmiryol keçidlərində hərəkətMaddə 45. Yaşayış zonalarında hərəkətMaddə 46. Velosipedlərin, mopedlərin hərəkətlərinə dair tələblərMaddə 47. At arabalarının sürülməsinə və mal-qaranın ötürülməsinə dair tələblərMaddə 48. Nəqliyyat vasitələrinin üstün hərəkət rejimi ilə hərəkəti və bununla əlaqədar digər sürücülərin vəzifələriMaddə 49. Nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsində yerləşməsiMaddə 50. Hərəkət sürəti və nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsiMaddə 51. Ötmə və qarşılıqlı keçməMaddə 52. Dayanma və durmaMaddə 53. ParklanmaMaddə 54. Piyada keçidləri və ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanmasıMaddə 55. Nasaz nəqliyyat vasitələri və onların yedəyə alınmasıMaddə 56. Adamların daşınmasıMaddə 57. Yüklərin daşınmasıMaddə 58. Nizamlayıcının siqnallarıMaddə 59. Svetoforun siqnallarıMaddə 60. Svetoforun və nizamlayıcının siqnallarının yerinə yetirilməsiMaddə 61. Yol nişanlarıMaddə 62. Xəbərdarlıq nişanlarıMaddə 63. Üstünlük nişanlarıMaddə 64. Qadağan nişanlarıMaddə 65. Məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarıMaddə 66. Məlumatverici-göstərici nişanlar  Maddə 67. Servis nişanlarıMaddə 68. Əlavə məlumat nişanlarıMaddə 69. Yolun nişanlanmasıMaddə 70. Dəmiryol keçidlərinin siqnallaşdırılmasıMaddə 71. Yol işlərində olunan işarələrMaddə 72. Nəqliyyat vasitələrinin tanınma nişanlarıMaddə 73. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən səs siqnalları və xarici işıq cihazlarından istifadə edilməsiMaddə 74. Xüsusi siqnalların tətbiqiMaddə 75. Yolayrıcılarının keçilməsiMaddə 76. Nizamlanan yolayrıcılarıMaddə 77. Nizamlanmayan yolayrıclarıMaddə 78. Sürmə təlimi6 FƏSİLMaddə 81. Yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə məsuliyyət7 FƏSİLMaddə 83. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsiMaddə 84. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməkdaşının vəzifələriMaddə 85. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməkdaşının hərəkətləri8 FƏSİLMaddə 86. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsiMaddə 87. Qanunun qüvvəyə minməsi1 SAYLI ƏLAVƏI. Tormoz sistemləriII. Sükan idarə mexanizmiIII. Xarici işıq cihazlarıIV. Qabaq şüşənin şüşə silgəcləri və şüşəyuyanlarıV. Təkərlər və şinlərVI. MühərrikVII. Konstruksiyanın digər ünsürləri 2 SAYLI ƏLAVƏNizamlayıcının siqnalları3 SAYLI ƏLAVƏNəqliyyat svetoforları4 SAYLI ƏLAVƏI. Xəbərdarlıq nişanlarıII. Üstünlük nişanlarıIII. Qadağan nişanlarıIV. Məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarıV. Məlumatverici-göstərici nişanlarVI. Servis nişanlarıVII. Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər)5 SAYLI ƏLAVƏ1. Üfüqi nişanlanma2. Şaquli nişanlanma6 SAYLI ƏLAVƏYol işlərində istifadə olunan işarələr7 SAYLI ƏLAVƏNəqliyyat vasitələrinin tanınma nişanları8 SAYLI ƏLAVƏYol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar