< Qeri | Mündəricat | İrəli >

2 FӘSİL

Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi


 

Maddə 7. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin başlıca prinsipləri və əsas istiqamətləriMaddə 8. Yol hərəkətinin təşkili zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 9. Avtomobil yollarının layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və təmiri zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 10. Avtomobil yollarının saxlanılması və abadlaşdırılması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 11. Avtomobil yollarından istifadə olunması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 12. Yol hərəkətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması və ya qadağan edilməsiMaddə 13. Küçələrin, meydanların və ya dəmiryol keçidlərinin tikilməsi, saxlanılması və istifadə olunması zamanı yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsiMaddə 14. Nəqliyyat vasitələrinin yol hərəkətində iştirak etməyə buraxılmasıMaddə 15. Yol hərəkətinin nizama salınmasıMaddə 16. Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlanması və ixtisaslarının artırılmasının təşkiliMaddə 17. Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin sağlamlığının qorunması və onlar üçün lazımi əmək şəraitinin yaradılmasıMaddə 18. Yollarda təhlükəsiz davranma qaydalarının vətəndaşlara öyrədilməsiMaddə 19. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin tibbi təminatıMaddə 20. Yol-nəqliyyat hadisələrində zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilməsinin təşkiliMaddə 21.  Ətraf mühitin mühafizəsiMaddə 22. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi proqramlarıMaddə 23. Yol hərəkəti təhlükəsizliyini təmin etmək tədbirlərinin maliyyələşdirilməsiMaddə 24. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi vəziyyətinin əsas göstəricilərinin dövlət uçotunun təşkiliMaddə 25. Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəricilərinin vahid uçot sistemiMaddə 26. Layihə və elmi işlərin aparılması