< Qeri | Mündəricat | İrəli >

5 FӘSİL

Yol hәrәkәti qaydaları


 

Maddə 36. Yol hərəkəti iştirakçılarının əsas vəzifələri və hüquqlarıMaddə 37. Mexaniki nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün vəzifələriMaddə 38. Velosipedçinin vəzifələriMaddə 39. Mal-qara ötürənlərin vəzifələriMaddə 40. Piyadanın vəzifələriMaddə 41. Sərnişinin vəzifələriMaddə 42. Hərəkətə başlama, manevr etməMaddə 43. Avtomagistrallarda hərəkətMaddə 44. Dəmiryol keçidlərində hərəkətMaddə 45. Yaşayış zonalarında hərəkətMaddə 46. Velosipedlərin, mopedlərin hərəkətlərinə dair tələblərMaddə 47. At arabalarının sürülməsinə və mal-qaranın ötürülməsinə dair tələblərMaddə 48. Nəqliyyat vasitələrinin üstün hərəkət rejimi ilə hərəkəti və bununla əlaqədar digər sürücülərin vəzifələriMaddə 49. Nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsində yerləşməsiMaddə 50. Hərəkət sürəti və nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsiMaddə 51. Ötmə və qarşılıqlı keçməMaddə 52. Dayanma və durmaMaddə 53. ParklanmaMaddə 54. Piyada keçidləri və ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanmasıMaddə 55. Nasaz nəqliyyat vasitələri və onların yedəyə alınmasıMaddə 56. Adamların daşınmasıMaddə 57. Yüklərin daşınmasıMaddə 58. Nizamlayıcının siqnallarıMaddə 59. Svetoforun siqnallarıMaddə 60. Svetoforun və nizamlayıcının siqnallarının yerinə yetirilməsiMaddə 61. Yol nişanlarıMaddə 62. Xəbərdarlıq nişanlarıMaddə 63. Üstünlük nişanlarıMaddə 64. Qadağan nişanlarıMaddə 65. Məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarıMaddə 66. Məlumatverici-göstərici nişanlar  Maddə 67. Servis nişanlarıMaddə 68. Əlavə məlumat nişanlarıMaddə 69. Yolun nişanlanmasıMaddə 70. Dəmiryol keçidlərinin siqnallaşdırılmasıMaddə 71. Yol işlərində olunan işarələrMaddə 72. Nəqliyyat vasitələrinin tanınma nişanlarıMaddə 73. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən səs siqnalları və xarici işıq cihazlarından istifadə edilməsiMaddə 74. Xüsusi siqnalların tətbiqiMaddə 75. Yolayrıcılarının keçilməsiMaddə 76. Nizamlanan yolayrıcılarıMaddə 77. Nizamlanmayan yolayrıclarıMaddə 78. Sürmə təlimi