< Qeri | Mündəricat | İrəli >

8 FӘSİL

Yekun müddәalar


 

Maddə 86. Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsiMaddə 87. Qanunun qüvvəyə minməsi