< Qeri | Mündəricat | İrəli >

3 FӘSİL

Nәqliyyat vasitәlәrinin yol hәrәkәtindә iştirak etmәyә buraxılması


 

Maddə 27. Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatıMaddə 28. Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsiMaddə 29. Nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanıMaddə 30. Nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti və onların texniki baxışdan keçirilməsiMaddə 31. Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılmasıMaddə 32. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi qaydası