< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Nizamlayıcının siqnalları


image

Diqqәt!


image

Müәyyәn istiqamәt üzrә hәrәkәt


Sola dönmә


image

Sürәti artırın


Sürәti azaldın


image

Dayanın