< Qeri | Mündəricat | İrəli >

4 SAYLI ӘLAVӘ


 

I. Xəbərdarlıq nişanlarıII. Üstünlük nişanlarıIII. Qadağan nişanlarıIV. Məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarıV. Məlumatverici-göstərici nişanlarVI. Servis nişanlarıVII. Əlavə məlumat nişanları (lövhəciklər)