< Qeri | Mündəricat | İrəli >

VI. Servis nişanları


image

6.1. İlk tibbi yardım mәntәqәsi.


image 6.2. Xәstәxana.


image 6.3. Yanacaqdoldurma mәntәqәsi. image 6.4. Avtomobillәrә texniki xidmәt. image 6.5. Avtomobillәrin yuyulma mәntәqәsi. image 6.6. Telefon.

image 6.7. Yemәkxana.


image 6.8. İçmәli su.

6.9. Mehmanxana vә ya motel.


image 6.10. Kempinq.


image 6.11. Dincәlmә yeri.


image 6.12. Yol polisinin daimi mәntәqәsi. image 6.13. Polis hissәsi.

image 6.14. İnformasiya stendi.


image 6.15. Tualet.


image 6.16. Çimәrlik.


image 6.17. Tәcili әlaqә telefonu. image 6.18. Yanğınsöndürәn.