< Qeri | Mündəricat | İrəli >

6 FӘSİL

Yol hәrәkәti qaydalarının pozuntuları


 

Maddə 81. Yol hərəkəti qaydalarını pozmağa görə məsuliyyət