< Qeri | Mündəricat | İrəli >

1 FӘSİL

Ümumi müddәalar


 

Maddə 1. Əsas anlayışlarMaddə 2. Qanunun təyinatıMaddə 3. Yol hərəkəti haqqında qanunvericilikMaddə 4. Yol hərəkəti sahəsində dövlət vəzifələriMaddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələriMaddə 6. Yol hərəkəti sahəsində fiziki şəxslərin hüquq və vəzifələri