< Qeri | Mündəricat | İrəli >

4 FӘSİL

Nәqliyyat vasitәlәrini idarәetmә hüququ


 

Maddə 33. Nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququMaddə 34. Sürücülük vəsiqəsiMaddə 35. Sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi və qaytarılması