< Qeri | Mündəricat | İrəli >

1 SAYLI ӘLAVӘ


Nәqliyyat vasitәlәrinin istismarının qadağan edilmәsinә sәbәb olan nasazlıqların S İ Y A H I S I


 

I. Tormoz sistemləriII. Sükan idarə mexanizmiIII. Xarici işıq cihazlarıIV. Qabaq şüşənin şüşə silgəcləri və şüşəyuyanlarıV. Təkərlər və şinlərVI. MühərrikVII. Konstruksiyanın digər ünsürləri