< Qeri | Mündəricat | İrəli >

IV. Qabaq şüşәnin şüşә silgәclәri vә şüşәyuyanları

1) Şüşә silgәclәri müәyyәn edilmiş rejimdә işlәmәdikdә.

2) Nәqliyyat vasitәsinin konstruksiyasında nәzәrdә tutulmuş şüşәyuyanlar işlәmәdikdә nasazlıq aradan qaldırılır.