< Qeri | Mündəricat | İrəli >

1. Üfüqi nişanlanma


а) Uzununa


image

image

1.1


1.2


image

1.3


image 1.4


image 1.5


image 1.6


image 1.7


image 1.8


image 1.9


image 1.10


image

1.11


b) Köndәlәninә


image 1.12


image 1.13


image 1.14.1


image 1.14.2


image 1.14.3


image 1.15


v) Digәrlәri


image 1.16.1


image 1.16.2


image 1.16.3


image 1.17


image


image 1.19


image 1.20


image 1.21


1.18

1.22


image 1.23


image 1.24