AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
"Sutkanın qaranlıq vaxtı" dedikdə hansı vaxt nəzərdə tutulur?

Saat 22.00-dan növbəti sutkanın saat 05.00-a kimi olan müddəti.

Sutkanın faraların yandırılması tələb olunan istənilən vaxtı.

Sutkanın günəş batandan günəş çıxanadək olan müddəti.

Ancaq saat 00.00-dan 06.00-a kimi olan müddət.

Sürücü yolun süni işıqlandırılmasını nəzərə alaraq, bu vaxtı özü təyin edir.

57365902 baxilib