AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Hansı halda Siz yaşayış məntəqəsində sutkanın qaranlıq vaxtı işıqlandırılmamış yollarda məcburi dayanma vəziyyətində qəza dayanması işıq siqnalını qoşmamağa hüququna maliksiniz?

Avtomobil generatoru işləmədikdə.

Qəza dayanması işıq siqnalı işləmədikdə.

Motosiklet akkumulyatorla təchiz olunmadıqda.

Motosikletdə amperölçən işləmədikdə.

Bütün hallarda.

49239394 baxilib