Svetaforun yaşıl işığı yanıb-sönərkən nizamlanan yolayrıcını düzünə keçmə

2 may 2016