5 SAYLI ӘLAVӘ - 1. Üfüqi nişanlanma

2 мая 2016

а) Uzununa

image

image

1.1

1.2

image

1.3

image 1.4

image 1.5

image 1.6

image 1.7

image 1.8

image 1.9

image 1.10

image

1.11

b) Köndәlәninә

image 1.12

image 1.13

image 1.14.1

image 1.14.2

image 1.14.3

image 1.15

v) Digәrlәri

image 1.16.1

image 1.16.2

image 1.16.3

image 1.17

image

image 1.19

image 1.20

image 1.21

1.18

1.22

image 1.23

image 1.24